Home / Kütüphane Nedir Ne Değildir?

Kütüphane Nedir Ne Değildir?

 

Kütüphane ne değildir?

Kütüphane dört duvarı raflarla çevirili, sadece kitaplarla dolu ve sessiz bir ortamda ders çalışmak ya da kitap okumak için gidilen bir oda değildir.

 

Kütüphane nedir?

Konusunda uzman ve size yardım etmeye hazır kütüphanecileri aracılığıyla ihtiyaç duyduğunuz bilgiye ulaşmak için internet, kitaplar, dvd’ler, dergiler, gazeteler vb tür kaynakları ücretsiz kullanabileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz, sosyal etkinliklerine katılabileceğiniz, şehrin kalabalık ve gürültüsünden uzaklaşabileceğiniz, arkadaşlarınızla buluşabileceğiniz mekanlardır. Tıpkı market, alışveriş merkezi, sinema, terzi, kuaför gibi hayatınızın bir parçasıdır. Sizinle birlikte nefes alır değişir gelişir…Sizin için vardır…

Kütüphane yedisinde de yetmişindede öğrenebileceğiniz ve keyifli vakit geçirebileceğiniz mekandır.

 

Kütüphane;

Henüz okuma yazma bilmeyen çocuklara masal okuyanların,

Eğlenmek için yaratıcılığını kullanıp değişik organizasyonlar düzenleyenlerin,

Akşam ne yemek pişireceğine yemek kitaplarından bakanların,

Futbolu çok sevenlerin,

Bulmacasını rahat bir koltukta sıcak bir ortamda çözmek isteyenlerin,

Sadece insanları gözlemlemek isteyenlerin,

Okuldan çıkıp arkadaşlarıyla oyun oynamak isteyenlerin,

Kısacası bizlerin mekanıdır…

  

UNESCO’nun Kütüphane Tanımı:

Kütüphane; adı ne olursa olsun, aslı ktap vesüreli yayınların ya da başka her türdençizgisel, görsel-işitsel yayının düzenli koleksiyonlar ile kullanıcıların bilgi, araştırma, eğitim, dinlenme amaçları için bunların kullanılmalarını sağlayan ve kolaylaştıran uzman kütüphanecilerin olduğu kuruluştur. 

Kaynak: Kitap ve Kütüphane Tarihine Girşi / Jale Baysal, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1991.

 

"Bilgiye geçiş kapısı olan halk kütüphanesi, yaşam boyu öğrenim, bağımsız karar verme ve birey ve toplumsal grupların kültürel gelişimleri için temel bir ortam sağlar" (IFLA / UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi, 1994)

 

Halk Kütüphaneleri, dünya çapında bir olgudur. Onlar, çeşitli toplumlarda, farklı kültürlerde ve farklı gelişim aşamalarında ortaya çıkarlar. İçinde bulundukları koşulların çeşitliliği, sundukları hizmetlerde, bu hizmetleri sunma yöntemlerinde farklılığa yol açmasına karşın aşağıda tanımlanan ortak özelliklere de sahiptirler:

Halk kütüphanesi, ya yerel, bölgesel, ulusal hükümet ya da başka tür bazı toplum kuruluşları tarafından kurulan, desteklenen ve finanse edilen bir kurumdur. O, bilgi ve hayal gücü ürünü bir çok çalışmaya çeşitli kaynaklar ve hizmetler aracılığıyla erişimi sağlar ve ırk, ulus, yaş, cinsiyet, din, dil, yetersizlik, ekonomik ve iş durumu ve eğitim farkı gözetmeksizin toplumun bütün üyelerine eşit olarak hizmet verir.

 

Halk Kütüphanesinin Amaçları

Halk Kütüphanesinin temel amacı, bireylerin ve grupların dinlenme ve boş zamanı da içine alan, eğitim, bilgi ve kişisel gelişim konularındaki gereksinimlerini karşılamak için çeşitli ortamlarda kaynak ve hizmet sağlamaktır. Halk kütüphaneleri, bireylerin çok geniş biçimde çeşitli bilgi, düşünce ve fikirlere erişimlerini sağlayarak, demokratik bir toplumun geliştirilmesinde ve yaşatılmasında önemli rol oynarlar.

Kaynak: Halk Kütüphanesi Hizmeti / Philip Gill, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007.

  

Kütüphaneler Komitesi’nin Halk Kütüphanesi Tanımı:

Halk Kütüphaneleri, kadın erkek, hr yaşta, her seviyede ve her meslekten okuyucunun çeşitli konulardaki fikir ürünlerinden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasını sağlayarak, bölgesinin kültürel, sosyal ve teknik kalkınmasına yardımcı olan kurumlardır.

Kaynak: Halk Kütüphanelerimiz Üzerine Araştırma / Osman Ersoy, Güven Matbaası, 1966.

 

Tülin Sağlamtunç’un Halk Kütüphanesi Tanımı:

Halk kütüphaneleri cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil, eğitim, kültür, sosyoekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden, her tür kütüphane materyali ve çeşitli iletişim yolları aracılığıyla kültür ürünlerini ve bilgiyi insanlığın hizmetine ücretsiz sunark onlara ömür boyu eğitim ve boş zamanları değerlendirme olanağı veren, toplumla bütünleşip, sağlıklı kamuoyunun oluşmasına olanak sağlayan, toplumun ekonomik, sosyal, eğitsel, kültürel ve teknik kalkınmasının gerşekleştirilmesini etkileyen dünya barışının sağlanmasına yardımcı olan demokratik kuruluşlardır.

Kaynak: Halk Eğitimi ve Halk ütüphaneleri / Ayşe Üstün, Berdan Matbaası, 2000.

 

KÜTÜPHANE, BİLGİNİN SEVGİYLE SUNULDUĞU YERDİR! (Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi’nden :))

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir